Aktivity pre predmet občianska výchova (časť 2)

Aktivita č. 6

Na sociálnych sieťach sa aktivizuje čoraz väčší počet prvovoličov. Príčinou sú predčasné parlamentné voľby, ktorých dôvodom je najmä korupčné konanie terajších vládnych strán. Prvovoliči si zakladajú svoje komunity, kde sa prostredníctvom inštruktážneho materiálu snažia mobilizovať svoje okolie k tomu, aby čo najviac ľudí odovzdalo hlas strane, ktorú podporujú. V prieskumoch verejnej mienky, ktoré vychádzajú mesiac pred konaním volieb, sa javí, že extrémistické hnutie svoju agitáciu a propagandu realizuje najefektívnejšie a vedie u prvovoličov s drvivou prevahou. V celej spoločnosti sa extrémistická strana dostáva na druhé miesto s takmer 20%-nou podporou.
Je podľa teba voľba extrémistickej strany vhodný spôsob, ako upozorniť spoločnosť na to, akým spôsobom realizujú politiku „štandardné politické strany“?

Debata:

ÁNO vs. NIE

Otázky:

 • Čo môžeš zo svojej pozície urobiť pre to, aby sa eliminovalo riziko zvolenia extrémistického hnutia do parlamentu?
 • Akým spôsobom by sa mohla aktivizovať verejnosť tak, aby nedochádzalo k radikalizácii prvovoličov v takom rozsahu?
 • Akým chybám v komunikácii s prvovoličmi by mali štandardné strany predchádzať, aby nevznikali situácie podobného charakteru?
Aktivita č. 7

Tvojho dobrého kamaráta pristihli príslušníci PZ SR priamo pri čine počas odstraňovania kosáka a kladiva z pamätníka, ktorý bol postavený ako pamätník vojakom červenej armády, ktorá Slovensko oslobodila v druhej svetovej vojne. Na pamätníku boli tieto symboly červenej armády osadené neodborne a bez povolenia prostredníctvom organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto, z dôvodu predchádzajúceho strhnutia týchto symbolov neznámymi osobami. Tieto strhnuté časti pamätníka taktiež predstavujú aj symboly hnutia, resp. ideológie, ktorá potláčala ľudské práva a slobody. Pamätník je kultúrnou pamiatkou, posudzovanie a povoľovanie zásahov do pamiatok má v kompetencii výhradne Krajský pamiatkový úrad. Je vhodné upozorniť na dané symboly týmto spôsobom?

Debata:

ÁNO vs. NIE

Otázky:

 • Ako možno vyjadriť nesúhlas s umiestňovaním predmetných symbolov tak, aby sa predišlo skutkom s podobným charakterom?
 • Ako možno informovať verejnosť o problematike umiestňovania daných symbolov tak, aby bola zachovaná objektívnosť a nestrannosť?
 • Kde je podľa teba hranica slobody prejavu v prípadoch s podobnou tematikou?
Aktivita č. 8

Extrémistické hnutie s podporou národne orientovanej strany predložilo do parlamentu ústavný zákon, ktorý umožňuje komukoľvek legálnu držbu strelnej zbrane (s výnimkou duševne nespôsobilých a tých, ktorý majú záznam v registri trestov za násilnú trestnú činnosť a trest im ešte nebol zahladený) v neobmedzenom počte do kalibru 9mm. Prezentuje, že každý z nás má nárok individuálne sa chrániť pred nelegálnymi imigrantami a rôznymi asociálnymi živlami. Umožní vlastníctvo zbrane/zbraní vyššiu ochranu obyvateľov?

Debata:

ÁNO vs. NIE

Otázky:

 • Do akej miery je možné vyriešiť problém s nelegálnou migráciou militarizáciou spoločnosti?
 • Ako si predstavuješ efektívne riešenie situácie, ktorá ti bola predložená?
 • Akou komunikačnou stratégiou by mala byť riešená predmetná situácia tými parlamentnými stranami, ktoré sú proti militarizácii
 • spoločnosti?
Aktivita č. 9

Pre potreby kvalitatívne výrazne lepšieho sčítania ľudu bude v nasledujúcom roku povinné, za účasti zodpovednej osoby poverenej štátom, odovzdať nielen osobné údaje, ale i iné, doteraz nepožadované identifikátory, a to odtlačky palca a prstov a ster slín kvôli identifikácii DNA. Táto zodpovedná osoba bude taktiež spisovať údaje o etnickej príslušnosti na základe charakteristických čŕt pre danú rasu a nie na základe toho, ako sa identifikuje samotný občan. Nakoľko sa v EÚ rozmáha počet teroristických útokov na civilné obyvateľstvo, vláda argumentuje tým, že dané kroky podniká výhradne pre schopnosť výrazne lepšie pomôcť svojim obyvateľom v prípade nebezpečenstva, prípadne k rýchlej identifikácii pokiaľ sa dotyční občania SR stanú obeťami teroristických útokov. Bolo by pre štát prospešné, aby disponoval predmetnými dátami, ktoré nadobudol vyššie uvedeným spôsobom?

Debata:

ÁNO vs. NIE

Otázky:

 • Považuješ údaj o etnickej príslušnosti získaný na základe popísanej situácie za dôveryhodný a pre riešenie problémov v spoločnosti
  prínosný?
 • Bolo by pre teba v budúcnosti skutočne prínosné, pokiaľ by disponoval štát prostredníctvom na to určených inštitúcií databázou vyššie uvedených údajov?
 • Aké riziká plynú pre občanov v prípade, že poskytnú vyššie uvedené údaje štátnym inštitúciám?
Aktivita č.10

Prezident USA trvá na dodržaní svojho predvolebného sľubu vybudovať na južnej hranici USA s Mexikom vysoký múr oddeľujúci obe krajiny. Ako dôvod uvádza, že USA sú ohrozené nelegálnou migráciou osôb, pašovaním tovaru a drog. Náklady na vybudovanie tohto múru majú podľa jeho názoru zaplatiť obyvatelia Mexika. Vyrieši stavba múru aktuálnu situáciu?

Debata:

ÁNO vs. NIE

Otázky:

 • Zabráni sa výstavbou múru nelegálnej migrácii, pašovaniu drog a nelegálneho tovaru do USA?
 • Je oprávnené žiadať od Mexika preplatenie nákladov za stavbu, ktorú realizuje USA?
 • Pokiaľ by sa stavba múru zrealizovala, aký by bol jej dopad na ekonomiku a obyvateľstvo USA a Mexika?
Aktivita č.11

Najbližšie parlamentné voľby boli poznačené veľmi nízkou volebnou účasťou. Obyvatelia Slovenska prostredníctvom svojich hlasov rozhodli, že do parlamentu sa s výraznou podporou voličov (takmer 20%) dostala opäť strana, ktorej predstaviteľov možno charakterizovať ako neofašistov. Samotné hnutie sa netají, že jeho cieľom je zrušiť demokratické zriadenie spoločnosti na Slovensku, vystúpiť z NATO a EÚ a radikálne sa vysporiadať s niektorými obyvateľmi SR, ktorých nazýva parazitmi a asociálmi. Rozloženie síl po parlamentných voľbách znemožňuje, aby sa vytvorila vláda prostredníctvom štandardných strán, nakoľko ani strany pravicového ani ľavicového spektra nemajú dostatočný počet potrebných mandátov a spoločnú vládu vylučujú. Nakoľko je situácia vážna a opakované voľby neprichádzajú do úvahy, rozhodne sa strana, ktorá získala najviac hlasov, že zostaví vládu s tichou podporou neofašistického hnutia. Obhajuje to najmä nutnosťou prijímať rýchle rozhodnutia v dôsledku eskalácie migračnej krízy, vojenského konfliktu na hranici EÚ a prírodných katastrof, ktoré majú dosah aj na EÚ a Slovensko. Súhlasil/a by si s argumentom strany, ktorá navrhla dané riešenie?

Debata:

ÁNO vs. NIE

Otázky:

 • Aké riziká plynú pre spoločnosť, parlamentné alebo mimoparlamentné strany v prípade, že by došlo k danej situácii?
 • Akú stratégiu v oblasti komunikácie s verejnosťou by si odporučil/a strane, ktorá sa rozhodla ísť do spolupráce s extrémistickým hnutím? Navrhované zdôvodni.
 • Ako by si reagoval/a, ak by sa táto spolupráca v parlamente pretavila aj do úzkej spolupráce pri návrhu zákonov či vymenovávaní
  politických nominantov na jednotlivých ministerstvách?
 • Aké riešenia by mohli eliminovať vplyv extrémistického hnutia na chod štátu?
Aktivita č.12

Novelou zákona, ktorej cieľom je zefektívniť boj proti extrémizmu, šíreniu nebezpečného obsahu prostredníctvom elektronických médií
a organizovanému zločinu sa plánuje zaviesť neobmedzený prístup k prebiehajúcej alebo už ukončenej komunikácii prostredníctvom elektronických komunikačných prístrojov pre vyšetrovateľov, bez povinnosti schválenia tohto úkonu príslušným súdom. Kohokoľvek tak môže ten, kto má k dátam dotyčnej osoby prístup, odpočúvať, resp. môže mať neobmedzený vstup do jej e-mailu či profilu na sociálnej sieti. Údaje z danej komunikácie môžu byť v prípade súdneho procesu považované za relevantný dôkazový materiál. Súhlasíš s navrhovanou novelou? Aké sú jej riziká a benefity pre spoločnosť?

Debata:

ÁNO vs. NIE

Otázky:

 • Aké by boli reálne dopady na rozsah a kvalitu informácií, ktoré prijímaš, resp. odosielaš po tom, čo by predmetná novela nadobudla
  účinnosť?
 • Do akej miery by sa daná novela odrazila na výsledkoch v boji proti extrémizmu, terorizmu, korupcii či iných trestných činnostiach?
 • Akou formou by si navrhol/a vyberať tých, ktorí by mali k daným informáciám prístup tak, aby sa eliminovalo riziko ich zneužitia?

 

Ivan Moravčík

Mohlo by Vás zaujímať

Ľutujeme, v tejto kategórií sa nenachádza žiaden článok