Vzdelávací program

Vzdelávací program s názvom „Viac rozmýšlať, menej hejtovať” je zameraný na demokraciu, ľudské práva, občiansku participáciu a prevenciu nenávisti

Cieľ

 • rozšírenie vedomostí o demokracii, ľudských právach a interkultúrnych vzťahoch,
 • získanie a zdokonalenie schopnosti argumentovať, kriticky myslieť, vyhľadávať či overovať informácie, hľadať kompromisné riešenia a urovnávať konflikty.

Typy aktivít

 • Diskusie
 • Tímová práca
 • Príprava projektu
 • Kvíz
 • Storytelling

Rozsah

 • 5 stretnutí, 60 – 90 minút

Témy

 • „Mám právo na svoj názor, žijem v demokracii!
 • „Bez práce nie sú koláče!
 • „My sme tu doma!
 • „Čítal som to na internete, ostatné média nás klamú!“
 • „Neverím politikom, nerobia pre nás nič!“

Vzdelávací program je bezplatný.
Časová dostupnosť závisí od možností tímu expertov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Struhár, PhD. – info@no-hate.sk