Radikalizácia

Radikalizácia

Radikalizácia v prostredí mládeže

Z rôznych nami realizovaných workshopov so žiakmi na Slovensku vyplynulo, že mladí ľudia preferujú jednoduché vysvetlenia a rázne riešenia komplexných problémov. Väčšinou je to dôsledkom

Celý článok »
Radikalizácia

Možné príčiny radikalizácie

Za procesom radikalizácie je kaleidoskop faktorov, vytvárajúcich „nekonečné množstvo individuálnych kombinácií“. Ranstorp (2016) medzi základné primárne faktory radí: individuálne sociálno-psychologické faktory (napr. vylúčenie, strach, hnev);

Celý článok »
Radikalizácia

Čo je radikalizácia?

Človek sa extrémistom, či už pravicovým alebo ľavicovým, nerodí. Život jednotlivca formuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú intenzitu či charakter prijímaných extrémistických  myšlienok. Na vznik extrémizmu

Celý článok »