Demokracia

Demokracia

(Ne)demokracia

Vo všeobecnosti, demokratický ústavný štát (resp. liberálna demokracia) je politicko-spoločenský systém, vyznačujúci sa niekoľkými základnými znakmi (fundamentmi). V nasledujúcej časti sú zvýraznené tučným písmom. Postupne

Celý článok »