Vzdelávanie

Demokracia

(Ne)demokracia

Vo všeobecnosti, demokratický ústavný štát (resp. liberálna demokracia) je politicko-spoločenský systém, vyznačujúci sa niekoľkými základnými znakmi (fundamentmi). V nasledujúcej časti sú zvýraznené tučným písmom. Postupne

Celý článok »
Radikalizácia

Radikalizácia v prostredí mládeže

Z rôznych nami realizovaných workshopov so žiakmi na Slovensku vyplynulo, že mladí ľudia preferujú jednoduché vysvetlenia a rázne riešenia komplexných problémov. Väčšinou je to dôsledkom

Celý článok »
Radikalizácia

Možné príčiny radikalizácie

Za procesom radikalizácie je kaleidoskop faktorov, vytvárajúcich „nekonečné množstvo individuálnych kombinácií“. Ranstorp (2016) medzi základné primárne faktory radí: individuálne sociálno-psychologické faktory (napr. vylúčenie, strach, hnev);

Celý článok »
Radikalizácia

Čo je radikalizácia?

Človek sa extrémistom, či už pravicovým alebo ľavicovým, nerodí. Život jednotlivca formuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú intenzitu či charakter prijímaných extrémistických  myšlienok. Na vznik extrémizmu

Celý článok »
Extrémizmus

Negatívna definícia extrémizmu

Extrémizmus je často  skloňovaný termín, ale jeho význam je nejasný. Médiá, politici, verejnosť, ale tiež odborníci ho definujú rôzne, čo v spoločnosti vyvoláva rôzne reakcie:

Celý článok »