Spolu proti nenávisti

» komplexná podpora základným a stredným školám pri výchove a vzdelávaní žiakov k ľudským právam a hodnotám demokracie

» odborné materiály, metodické pomôcky, školenia či konzultácie problematiky demokracie, ľudských práv či prevencie nenávisti a extrémizmu

Najnovšie články

Demokracia

(Ne)demokracia

Vo všeobecnosti, demokratický ústavný štát (resp. liberálna demokracia) je politicko-spoločenský systém, vyznačujúci sa niekoľkými základnými znakmi (fundamentmi). V nasledujúcej časti sú zvýraznené tučným písmom. Postupne

Celý článok »
Radikalizácia

Radikalizácia v prostredí mládeže

Z rôznych nami realizovaných workshopov so žiakmi na Slovensku vyplynulo, že mladí ľudia preferujú jednoduché vysvetlenia a rázne riešenia komplexných problémov. Väčšinou je to dôsledkom

Celý článok »

O nás

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne začala svoje pôsobenie v akademickom roku 2005/2006. V súčasnosti zabezpečuje študijné programy bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa v študijnom odbore 26. politické vedy.

V oblasti vzdelávania v oblasti demokracie a ľudských práv katedra spolupracuje aj s mnohými základnými a strednými školami, najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Tím odborníkov ponúka vzdelávacie aktivity pre pedagógov aj žiakov k problematike extrémizmu, radikalizmu, demokracie, ľudských práv, občianskej participácie či prevencie nenávisti.

Skúsení lektori prostredníctvom (online) workshopov alebo špecifického vzdelávacieho programu vzdelávajú a vedú pedagógov a žiakov základných a stredných škôl k:

  • rešpektovaniu ľudských práv,
  • podpore demokracie a vnímania jej hrozieb,
  • rozvoju kľúčových kompetencií (napr. analytické a kritické myslenie),
  • odolnosti voči falošným správam a extrémistickej online propagande.

Aktivity Katedry politológie v oblasti prevencie nenávistných a extrémistických prejavov boli v rokoch 2017, 2018, 2020 a 2022 podporené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci grantovej schémy na podporu ľudských práv.

Aktivity pre žiakov

Ponuka pre školy

Využite našu ponuku pre základné a stredné školy: