O nás

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne začala svoje pôsobenie v akademickom roku 2005/2006. V súčasnosti zabezpečuje študijné programy bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa v študijnom odbore 26. politické vedy.

V oblasti vzdelávania k demokracii a ľudských právam katedra spolupracuje aj s mnohými základnými a strednými školami, najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Tím odborníkov ponúka vzdelávacie aktivity pre pedagógov aj žiakov k problematike extrémizmu, radikalizmu, demokracie, ľudských práv, občianskej participácie či prevencie nenávisti. Aktivity Katedry politológie v oblasti prevencie nenávistných a extrémistických prejavov boli v rokoch 2017, 2018, 2020 a 2022 podporené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci grantovej schémy na podporu ľudských práv.

0
realizovaných worskhopov
0
zúčastnených žiakov
0
zapojených škôl

Projekty Katedry v oblasti prevencie extrémizmu a nenávisti sú primárne zabezpečované odborníkmi z oblasti politológie a psychológie, autormi mnohých odborných článkov a publikácií:

Pacvol Struhar 2B9A6295 (2)

Mgr. Pavol Struhár, PhD. (1983)

Pôsobí na Katedre politológie viac ako 12 rokov, aktuálne tiež ako tajomník a zástupca vedúceho katedry. Približne od roku 2009 svoj výskum orientuje na problematiku politického extrémizmu, krajnej pravice a futbalového chuligánstva. Pravidelne organizuje prednášky, diskusie a workshopy pre študentov základných a stredných škôl. Podieľa sa tiež na vzdelávacích aktivitách pre pedagógov základných a stredných škôl k problematike extrémizmu a demokracie.

Mgr. Ivan Moravčík (1981)

pôsobí od roku 2010 v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline ako poradenský psychológ. V súčasnosti je tiež jeho riaditeľom. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktívne sa venuje najmä diagnostike, poradenstvu a prevencii.

Mgr. Marián Bušša, PhD. (1984)

Pôsobí na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zaoberá sa primárne skúmaním politickej kultúry, sociálneho kapitálu a politického extrémizmu. Je spoluautorom učebnice Politický radikalizmus a niekoľkých odborných článkov.